ภาพยนตร์สั้น "แม่" และการดำเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กับสองรางวัลอันทรงเกียรติ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 แก่ภาพยนตร์สั้น "แม่" และ องค์กรเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ มอบรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (Thailand NGO Awards 2014)
 
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิเด็กโสสะฯ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัล ได้แก่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 แก่ภาพยนตร์สั้น "แม่" มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โดยมีคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้เป็นเกียรติเป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการรับรางวัล ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

และในวันเดียวกันนี้ องค์กรเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ มอบรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (Thailand NGO Awards 2014) แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โดยมีคุณฉัตรชัย เทพเสนา หัวหน้าแผนกโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็ก มูลนิธิเด็กโสสะฯ 
เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการรับรางวัล ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 

โล่เกียรติคุณที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติประวัติแก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ และขอมอบรางวัลในครั้งนี้ให้กับเด็กๆ แม่น้า เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพื่อมอบครอบครัวที่อบอุ่นและอนาคตที่สดใสให้กับน้องๆ ต่อไป
 
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยผลักดัน โดยเฉพาะผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่เป็นบุคคลสำคัญในการช่วยสนับสนุนการเลี้ยงดูน้องๆ จนทำให้มูลนิธิฯ ได้รับโล่อันทรงเกียรตินี้
 
  
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557
แก่ภาพยนตร์สั้น "แม่" มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
 
 
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (Thailand NGO Awards 2014) 
SOS Children's Villages Thailand won two awards; Short Film "Motherhood" and Large Category of Thai NGO Award 2014
 
On November 27, 2014 SOS Children's Villages Thailand won two awards; Short film "Motherhood" winner in Catholic Media Awards 2014, Catholic Social Communications of Thailand and the winner of the Large Category of Thailand NGO Awards 2014, The Resource Alliance and Rockefeller Foundation.
 
These awards are for our organization, to children, SOS mother and all co-workers, who work hard for give a loving home and bright future for every child.
 
All of this would never happened without all your always kind support to SOS Children's Children's Villages Thailand and you are a part of these awards.
  • ด้านบน
  • พิมพ์