หัว+ใจของคนเป็นแม่

Mind + Momเพราะแม่ต้องใช้ ทั้ง หัว+ใจ ดูแลลูก

ร่วมบริจาค เพียงวันละ 20 บาท ให้เด็กกำพร้าได้เติบโตขึ้นด้วยความรักจากครอบครัวทดแทน
การมีแม่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็ก เพราะความรัก ความอบอุ่นจากแม่โสสะ
ทำให้เด็กได้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 
.
  • ด้านบน
  • พิมพ์