ความประทับใจในวาระครบรอบ 45 ปีของมูลนิธิเด็กโสสะฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์และความสุขใจ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่ info@sos-thailand.org
01-jirawara.jpg

02-TorPhenomena.jpg

03-Pancake-(1).jpg

04-PlanB-(3).jpg

05-BrandAsia.jpg

06-CoffeeBeanbyDao.jpg

07-Lazada.jpg

08-YingKanya.jpg

09-KluaeKitti.jpg

10-kusuma.jpg

11-Christy.jpg

12-Jackerine.jpg

13-chaweewan.jpg

14-DHL.jpg

15-charnkit.jpg

16-Buay.jpg

17-Cheer.jpg

18-Dao.jpg

19-WareSow.jpg

20-AmpolFood.jpg

21-tiwawan.jpg

22-KengTheVoice.jpg

23-tapornnop.jpg

24-CapeandKantary.jpg

25-KengTheStar.jpg

26-MewNittha.jpg

27-Jick.jpg

28-TongBanjong.jpg

29-BoyKo.jpg

30-BoyPakorn.jpg

31-สนง-ทรพยสน.jpg

32-Lookwa.jpg

33-PokPiroj.jpg

34-PangPattrida.jpg

35-KruNgor.jpg

36-Daiso.jpg

37-MacAF.jpg

38-Harnn.jpg

39-IKEA.jpg

40-AutoSlotMachine.jpg

41-POMO.jpg

42-OAnuchit.jpg

43-Asia1950.jpg

44-Imperial.jpg

45-you.jpg
 

ลูกโสสะขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
ที่ช่วยมอบครอบครัวอันอบอุ่น
ให้พวกหนูได้เติบโตและมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง

  • ด้านบน
  • พิมพ์