เสียงจากผู้ให้การสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์และความสุขใจ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่ info@sos-thailand.org
  • ด้านบน
  • พิมพ์