สนับสนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กโสสะตามกำลังศรัทธา

...และยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยโอกาสที่จะได้มีวัยเด็กอันเปี่ยมสุขอีกครั้ง จากการสนับสนุนของท่าน...

ด้วยการสนับสนุนตามศรัทธาของท่านสามารถมอบบ้านอันอบอุ่นให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ให้ได้เติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง เด็กได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักและความเอาใจใส่จากแม่โสสะ มีสายใยความผูกพันระหว่างพี่น้องโสสะ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ และมีวัยเด็กอันเปี่ยมสุขอีกครั้ง
 


 

นอกจากความสุขใจที่ท่านได้มอบโอกาส เพื่อให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้เติบโตในครอบครัวอันอบอุ่นและมีชีวิตที่มีความสุขแล้ว ท่านยังจะได้รับใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อการเลี้ยงดูเด็กในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนดค่ะ โดยหักลดหย่อนภาษีได้เท่าจำนวนที่บริจาค
   o สำหรับบุคคลธรรมดาได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว
   o สำหรับนิติบุคคลได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

  • ด้านบน
  • พิมพ์