ติดต่อเพื่อร่วมมือกับเรา

Contact us


ฝ่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร
 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-380-1177 ต่อ 106 / 110 / 111 / 112
โทรสาร : 02-755-5576
อีเมล : info@sos-thailand.org


Corporate Partnership / Fund Development and Communications
 

SOS Children’s Villages Thailand
18 Moo3 Soi Boonsiri Sukhumvit Road Samutprakarn Thailand
Tel.: +66 2 380-1177 (Ext. 106 / 110 / 111)

Fax: +66 2 755-5576
Email : info@sos-thailand.org
 

คลิกเพื่อดูแผนที่


 
  • ด้านบน
  • พิมพ์