สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่อง

...ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยโอกาสที่สองในชีวิต ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง จากการสนับสนุนของท่าน...

ท่านสามารถมอบโอกาสที่สองในชีวิตให้กับเด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตรให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง และเนื่องจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็กเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูที่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไปเพราะเราเชื่อว่าการให้การเลี้ยงดูในระยะยาวตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนนั้น จะส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดที่ต่อคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

 
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่านเพียงวันละ 20 บาท (หรือ 600 บาทต่อเดือน) ไม่เพียงมอบอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพและการศึกษาเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังได้มอบบ้านแห่งความรักให้กับเด็กทุกคน บ้านที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่านี้ คือ พื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในวันข้างหน้า
 

 


นอกจากความสุขใจที่ท่านได้มอบโอกาส เพื่อให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้เติบโตในครอบครัวอันอบอุ่นและมีชีวิตที่มีความสุขแล้วท่านยังได้รับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย

- วารสารประจำมูลนิธิฯ เพื่อให้ท่านได้ทราบชีวิตเด็กโสสะในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย ที่จะมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเล่าเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวโสสะ การศึกษา และกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งท่านยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนเด็กโสสะที่ท่านประทับใจลงในวารสารได้อีกด้วย

- ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อการเลี้ยงดูเด็กในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ท่านสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด โดยหักลดหย่อนภาษีได้เท่าจำนวนที่บริจาค
    o สำหรับบุคคลธรรมดาได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว
    o สำหรับนิติบุคคลได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์