ร่วมงานกับเรา

สำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
ต้องการรับสมัครพนักงาน

- เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (หลายอัตรา)
- เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม (Face to Face Fundraiser)  หลายอัตรา
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯผ่านทางโทรศัพท์ (Tele - calling) หลายอัตรา
- เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Event Marketing Coordinator) 1 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Marketing Support & Coordinator) 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่เขียนบทความบทความประชาสัมพันธ์ (Content Writer) 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาค(Donor Servicing Coordinator) 1 อัตรา
สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบประวัติส่วนตัว มาที่
สำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2380-4682-3 ต่อ ฝ่ายบุคคล
Email : hrd@sos-thailand.org , Website : www.sosthailand.org
** กรุณาติดต่อในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. **
  • ด้านบน
  • พิมพ์