เส้นทางต่อจากนี้เราจะเดินร่วมกัน

SOSHY17-134.jpg

น้องๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะนั้นต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน หากแต่การมาอยู่ร่วมกันได้ก่อเกิดสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น การใช้ชีวิตในครอบครัวใหญ่มีพี่น้อง 10 คน พี่คนโตจะช่วยแม่ดูแลน้องๆ ไม่ว่าจะกินข้าว อาบน้ำ พี่จะคอยดูน้องไม่ให้คลาดสายตา ความรัก ความห่วงใย ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น แม้นระยะเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานแค่ไหนสายใยแห่งรักนี้ก็จะยังคงอยู่เสมอไปกับครอบครัวโสสะ
 
Children in SOS Children's Villages were from the different background, but they come together to create a more relationship. Living in a SOS family with 10 siblings, the eldert one love and care to help taking care of younger gradually forms a strong relationship. Although the period is passed, how long a relationship of love will always remain the SOS family.
  • ด้านบน
  • พิมพ์