สองวัฒนธรรม ผสานธรรมชาติ


น้องๆ เยาวชนหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา ได้รับโอกาสดีๆ ในการร่วมกิจกรรมจาก Dalaa International Volunteers Thailand เข้าค่ายกับอาสาสมัครชาวต่างชาติ ที่บ้านโคกเหรียง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  โดยใช้ชีวิตอันเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่ลืมตาตื่นจนเข้านอน ช่วยกันทำงาน ดูแลแปลงเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีซึ่งกันและกัน
 

"Two Cultures with One Nature"


Youths from SOS Children's Village Hatyai Songkla have a great opportunity from "Dalaa International Volunteers Thailand" to join the camp at Ban Khlong Hoi Khong, Songkla. They are learning about living with nature, also they can learning across cultures.
 
  • ด้านบน
  • พิมพ์