ส่งเสริมพัฒนาการลูกโสสะ

SOSCR2017-483.jpg

กิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก และเด็กในแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ดังนั้นครอบครัวโสสะของเราจึงให้ความใส่ใจกับเด็กๆ อย่างใกล้ชิด โดยมีคุณแม่โสสะเป็นผู้เฝ้าดูพัฒนาการของลูกๆ และคอยสนับสนุนให้ลูกได้ทำในกิจกรรมที่สนใจและมีความถนัด พร้อมทั้งมีการทำรายงานพัฒนาการเด็กแต่ละคนส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำรายงานพัฒนาการเด็กนั้นจะทำให้สามารถประเมินเด็กได้ในหลายๆ ด้าน เช่นสติปัญญา การสื่อสาร ทักษะการเคลื่อนไหว การใช้ชีวิตประจำวัน สังคมและพฤติกรรม เมื่อเรารู้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการไปในด้านใดเราก็จะได้ส่งเสริมสนับสนุนเขาต่อไป ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมวันข้างหน้า


 

SOSCR2017-504.jpg

To support children’s development
 

Playing is one of important activities for children in order to support their development following their age groups. SOS mothers pay attention to her children’s development very closely. As well as we keep that in the document called “Child Development Plan” in order to record annually each child’s progress in major aspects; physical, emotional, educational. This document is a road map to help us preparing our children to be ready to further education and choose their career path. Until they become independent and contributing member of society.


 

  • ด้านบน
  • พิมพ์