การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ

Story-1-1.jpg

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีการฝึกสอนอาชีพต่างๆ ให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้าน  ซึ่งการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่การนำกุ้งมาเพาะพันธุ์ การให้อาหาร Story-1-2.jpgสังเกตุว่ากุ้งโตพอที่จะรับประทานได้แล้วหรือไม่ ซึ่งกุ้งที่เลี้ยงไว้นั้นยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วย นอกจากจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งแล้ว ยังได้ฝึกให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีความอดทน ฝึกฝนสังเกตุการณ์ เรียกได้ว่าได้รับทั้งความรู้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวออกไปสู่สังคมในอนาคตThe vocational training

SOS Children's Village Hatyai, Songkla has trained the children and youth about the raising lobster. It is one of the vocational training learnings by start with to learn how to breeding, feeding, observe is ready to be caught. In addition to learning the lobster process. We also trained them to be responsible for their duties, patience, practice and observation. They have received both knowledge and preparation before becoming independent for the future.

Story-1-3.jpg

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์