สิทธิที่จะมีส่วนร่วม

SOSPK17-511.jpg

  เด็กทุกคนจะได้รับสิทธิต่างๆ ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่หนึ่งในสิทธิเด็กประการหนึ่งที่ผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะไม่ทราบ จนบางครั้งกลายเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สิทธิที่ว่านี้คือ สิทธิในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น การมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือการได้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัว หรือชุมชน

  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ตะหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงคุณแม่โสสะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการย้ำเตือนเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กทุกคน การเลี้ยงดูลูกโสสะของหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทยจึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวในทุกกิจกรรม เช่น ได้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินเลือกเมนูอาหาร เลือกเรียนในด้านที่ถนัดและชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นพี่คนโตหรือน้องคนเล็กทุกคนจะได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นเรายังสนับสนุนให้ลูกโสสะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการไปทำบุญที่วัดในวันพระเพราะนอกจากการได้มีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วลูกโสสะยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมในถิ่นที่อยู่ หรือจะเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อปลูกฝังให้ลูกโสสะรักและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

SOSPK17-103.jpg  SOSPK17-335.jpg

  จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้เลยว่าหมู่บ้านเด็กโสสะให้ความสำคัญกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของลูกโสสะเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักแค่ไหนเด็กก็มีสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ และเราก็อยากเห็นทุกคนในสังคมที่ไม่ใช่เฉพาะภายในครอบครัวโสสะได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

 

 


 

  • ด้านบน
  • พิมพ์