ห้องเรียนชีวิต

   
 
"ฝึกไว้นะลูก เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่หนูจะได้ดูแลตัวเองและครอบครัวของหนูจ้ะ"

คุณแม่โสสะจะคอยสอนลูกๆ ให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานบ้าน ช่วยทำอาหารรับประทานในครอบครัว เพื่อให้น้องๆ สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้เมื่อพวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ความอบอุ่นอันแน่นแฟ้นในครอบครัวโสสะ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้การเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ลูกโสสะทุกคนได้ใช้ชีวิตในครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งแฝงไปด้วยการเรียนรู้ในทุกๆ ภาคส่วนของชีวิต และยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนเติบโตออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

The Living Classroom


SOS mother always guide every child to take care themselves. Learning by doing housework, help mother cooking, etc. Help them become responsible and independent adults, also bonding warm relationship in SOS family.
 
SOS Children’s Villages Thailand help children who have lost their parental care. We help children to grow up in the most natural way possible and guide them on their path from childhood to adulthood. 

 
 

"สัปดาห์นี้เป็นเวรล้างจานผมกับน้องครับ"

ครอบครัวโสสะของเราจะแบ่งหน้าที่กันช่วยแม่ทำงานบ้านครับ ไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า ทำกับข้าว ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ช่วยแม่อาบน้ำให้น้องเล็ก และอีกหลายอย่างในบ้านเลยล่ะครับ
 

"This week is my turn to wash the dishes"
 
Here we help mother do house work; clean the house, washing clothes, cooking, take care garden, look after youngest brother and sister.
 

 
  

 

"หน้าที่หนูคือช่วยกินและช่วยล้างค่ะ"

หนูยังทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งค่ะ ช่วยแม่ทำได้แค่นิดๆ หน่อยๆ แต่งานถนัดของหนูคือช่วยกินกับข้าวแสนอร่อยฝีมือแม่และก็ช่วยล้างจานนี่ล่ะค่ะ

"I love to eat and help to clean up"

I can help SOS mother cook, but I am not very good on this. So, I love to eat mother's meal and I will help clean up afterwards.

 

 

  3jul16.jpg
 

  • ด้านบน
  • พิมพ์