คุณแม่โสสะฝึกตัดผม


คุณแม่โสสะ หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมการตัดผมให้กับเด็กๆ ทั้งชายหญิง ซึ่งเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณแม่โสสะได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคสำหรับการตัดผมให้กับลูกๆ ชายหญิงทุกคนในบ้าน
  
 

SOS mothers practice haircut


SOS mothers at SOS Children's Village Chiang Rai received the haircut training that help them learn the basic techniques for cutting hair both boys and girls in SOS families.
  • ด้านบน
  • พิมพ์