วิถีชีวิตที่พอเพียง

2.jpg
ที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา เด็กๆ ได้ช่วยกันปลูกมะนาวในท่อปูนซีเมนต์ จนกระทั่งวันนี้มะนาวได้ออกดอกออกผลให้กับทุกคนในหมู่บ้านได้นำมาปรุงอาหารกินกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แม้กระทั่งนอกฤดูกาลมะนาวที่นี่ยังคงออกผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ กับวิถีชีวิตที่พอเพียงในครอบครัวโสสะหล่อหลอมให้เด็กๆ ได้เกิดการเรียนรู้เอาใจใส่ดูแลรักษา และความสำคัญมากกว่านั้นคือสอนให้เด็กๆได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง  
 
Self-Sufficiency
At SOS Children's Village Hatyai children help to grow the lemon trees. Until today lemon has fruit that bring to cook, in addition it also teach children learn to care and most important children get to know self-reliance.


 
  • ด้านบน
  • พิมพ์