สายสัมพันธ์แห่งรัก

1-(1).jpg
ในวันแรกที่ก้าวย่างสู่อ้อมกอดของครอบครัวโสสะ น้องตัวเล็กที่เข้ามาจะมีคนแม่โสสะคอยดูแลด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และยังมีอีกคนที่จะอยู่เคียงข้างน้องตัวเล็กเสมอนั่นก็คือพี่ๆ ที่อยู่ภายในบ้าน ซึ่งต่างจะคอยมาหยอกล้อ และดูแลในยามที่แม่ไม่ว่าง ทุกคนเติบโตขึ้นตามกาลเวลา จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปีที่ได้มาอยู่ร่วมกัน จึงก่อเกิดสายสัมพันธ์แห่งรักของพี่น้องขึ้น แม้ในวันหนึ่งที่ต้องห่างกันแต่สายสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ไม่จืดจาง
 
Relationship of love
The first admission baby in SOS family, SOS mother always takes care with love to him and another one yet stay side by side is brotherhood when mother is busy. As time goes by children grow up and relationship continues too. Whenever in the future they have different life paths but relationship is still remain.

 
  • ด้านบน
  • พิมพ์