ความสุขที่ได้รับ

story-1.jpg
วันหยุดสุปดาห์หลังจากการทบทวนบทเรียนและทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ลูกโสสะส่วนใหญ่จะวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นและบริเวณโดยรอบของหมู่บ้าน อย่างมีความสุข สนุกสนาน รอยยิ้มแห่งความสุขนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากจิตเมตตาของทุกท่านที่ร่วมบริจาคเข้ามาเพื่อช่วยดูแลเด็กๆ ให้ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวทดแทน มีแม่โสสะคอยดูแล มอบความรัก ความอบอุ่น และกลับมามีความสุขและรอยยิ้มที่สดใสได้อีกครั้ง

On holidays after reviewing the lesson and doing their own duties as assigned, SOS children run in the playground and around the village with the smile of happiness. It cannot become possible if we do not get the support from all of you who donate to help the children, to live with a SOS family, have SOS mother to take care with her love and warmth.
 
  • ด้านบน
  • พิมพ์