เยาวชนชายโสสะเตรียมความพร้อม


 
เด็กชายจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพระธาตุดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะย้ายไปอาศัยที่บ้านเยาวชนชายโสสะ เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม และเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ โดยบ้านเยาวชนชายจะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กโสสะ และน้องๆ สามารถกลับไปเยี่ยมคุณแม่โสสะและพี่น้องในบ้านได้เสมอ
 

Preparing for moving to SOS Youth House


14 years old boys from SOS Children's Village Chiang Rai attended Buddhist Camp at Doi In Cee Temple, Chiang Rai, prepare for moving to SOS Youth House where located nearby SOS Children's Village. Here adolescent boy can grow up more independently while it is still possible for them to visit their SOS family as often as they can.
 
  • ด้านบน
  • พิมพ์