ส้มตำดีลีลาเด็ด


น้องๆ และคุณแม่โสสะร่วมการแข่งขันส้มตำดีลีลาเด็ด กิจกรรมเล็กๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่โสสะและลูกๆ ในครอบครัวโสสะทั้ง 14 บ้านที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ที่สำคัญยังสร้างความสนุกสนานที่มาพร้อมกับความเอร็ดอร่อยจากฝีมือแม่ครัวพ่อครัวตัวน้อย


"Papaya Pok Pok"


The competition of cooking "Papaya Pok Pok" (Papaya Salad or Som Tam in Thai), this activity bonding relationship between SOS mothers and children in 14 family houses of SOS Children's Village Chiang Rai with laugh and fun, also yummy with Som Tam from our little chefs
  • ด้านบน
  • พิมพ์