“หมู่บ้านเด็กของฉัน”

Nongkai2015-122.jpg

ห้องเรียนพิเศษวิชาศิลปะที่หมู่บ้านเด็กโสสะฯ จัดเสริมทักษะการวาดรูประบายสีให้กับเด็กนั้น นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ หัวข้อที่เด็กๆ นิยมนำมาวาดภาพเป็นพิเศษก็คือ “หมู่บ้านเด็กของฉัน” ภาพที่วาดมานั้นจะแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของแต่ละคน บางภาพเป็นบ้านที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ บางภาพเป็นบ้านที่มีคุณแม่และพี่น้อง บางภาพเป็นป้อมปราการที่เด็กๆ สามารถมาหลบภัยได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพไหนก็ล้วนสะท้อนให้เห็นความสุข และความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในหัวใจของเด็กๆ

Art class at SOS Children's Village enhances children's painting skill. It is an opportunity for children to create imaginative works. Popular topics to painting is especial "My SOS Children's Village". The painting are different following each other's imagination. Some paintings are home surrounded by trees. Some are the home with mothers and sisters. Anyway all are reflected children in the happiness and the warmth that arises in the hearts of children.

  • ด้านบน
  • พิมพ์