เรียนรู้นอกห้องเรียน

น้องๆ จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ได้รับโอกาสดีๆ ไปเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งน้องๆ ได้ฝึกปั้นดินเผาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ ทั้งสนุกสนานและได้งานฝีมือสุดพิเศษกลับบ้านไปให้คุณแม่โสสะดูกันด้วยค่ะ
 

Children from SOS Children's Villages Bangpoo Samutprakarn have a great opportunity to learn and practice making pottery, especially, they bring and show their pottery to SOS mother when they come back to the village.
 

 


 

น้องๆ ได้ลองทำการทำน้ำตาลมะพร้าวกัน และเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านท้องถิ่นไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตในครอบครัวโสสะของเราได้ด้วยค่ะ

Children practice making palm sugar, also learn about our traditional Thai culture.
  • ด้านบน
  • พิมพ์