ไฮโดรโปนิกส์ในครัวเรือน

story-2-(3).JPG
 

การรับประทานผักมีประโยนช์มากมาย เพราะผักอุดมไปด้วยวิตามินซี บี1 และบี 2 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและบำรุงสมอง ด้วยความนิยมบวกกับประโยนช์ของผักนั้นทำให้เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไว้รับประทานกันเองภายในหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ผักที่สด สะอาด ปลอดภัยมาไว้รับประทาน ทั้งยังเป็นการช่วยฝึกความรับผิดชอบให้กับเด็กๆ ในการดูแล เอาใจใส่อีกด้วย
 
Having vegetables is very useful. Because it is rich in vitamins, help building the body  immunity and nourishing the brain. Children in SOS Children's Village Hat Yai  grow hydroponics vegetables together. In addition to saving costs and still fresh vegetables is clean to eat.

  • ด้านบน
  • พิมพ์