ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเด็กโสสะ

IMG_4589-(1).JPG
น้องๆ หมู่บ้านเด็กโสสะ  “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย ช่วยกันทำความสะอาด หมู่บ้านฯ ทุกวันศุกร์ หลังสวดมนต์เย็น เพื่อให้หมู่บ้านฯสะอาด สวยงาม และเป็นการปลูกสร้างจิตอาสาแก่เด็กๆ
 
Children at SOS Children’s Village Nongkhai help cleaning the community every Friday after the evening prayer. The village is clean and neat from the support from everyone in our families.
  • ด้านบน
  • พิมพ์