เติบโตในวัฒธรรมท้องถิ่น

    SOSPK17-332-(2).jpg   SOSPK17-175-(2).jpg
   
   
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของความเป็นไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา เพื่อมอบไว้ให้ลูกหลานคนไทย ดังนั้นลูกๆ โสสะที่อยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ, สงขลา, หนองคาย, เชียงรายและภูเก็ต จึงได้ให้เติบโตขึ้นในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาท้องถิ่น อาหารการกิน การละเล่น การแต่งกาย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความล้าสมัยแต่คือรากเหง้าที่เราทุกคนควรอนุรักษ์ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ


Growing in local culture.
 
The culture and wisdom of Thainess are the precious accumulate that our ancestors inherited. Children in five SOS Children's Village in Samut Prakan, Songkhla, NongKhai, Chiang Rai and Phuket. They have grown up in the local culture in which they live, whether in the local language, food, eating, dressing, etc. These are not obsolete but are the root that we all should preserve with pride.

  • ด้านบน
  • พิมพ์