การศึกษา คือ เส้นทางสู่อนาคต

BP2018S-360-(1).jpg

  อนาคตของแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทราบได้ หากแต่เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของเราเองได้ การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการชี้เส้นทางอนาคตของแต่ละคน ฉะนั้นแล้วจึงสามารถกล่าวได้ว่า การศึกษา คือ เส้นทางสู่อนาคต

  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่ลูกโสสะ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งคุณแม่โสสะจะเป็นผู้สังเกตความถนัดแต่ละด้านของลูกๆ และคุณแม่ยังต้องนำข้อมูลที่สังเกตมาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่การศึกษาให้ทราบเป็นระยะ เพื่อที่จะได้จดบันทึกความสามารถต่างๆ ของเด็กๆ ไว้ ตั้งแต่เด็กจนโต
อีกทั้งสนับสนุนในสิ่งที่เด็กชอบและถนัด ในส่วนไหนที่ไม่ถนัดแต่มีความจำเป็นก็จะให้เรียนเสริม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด เมื่อเด็กๆ ต้องเลือกสายการเรียนไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพ หรือเลือกคณะตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เด็กๆ จะได้เลือกวิชาที่ตัวเองชอบและอยากเรียนด้วยตัวของตัวเอง แต่หากเด็กๆ เกิดความไม่แน่ใจคุณแม่โสสะและเจ้าหน้าที่การศึกษาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยชี้แนะแนวทาง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้จดบันทึกไว้ เพื่อให้เด็กได้เรียนในสายที่ตนเองชอบ ที่ตนเองรัก และสามารถเรียนได้อย่างถนัดไม่ติดขัด เพราะอนาคตของทุกคนนั้นสำคัญ ทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะกำหนดเส้นทางอนาคตของตัวเอง
 
เนื่องจากเราเลี้ยงเด็กทุกคนด้วยความรัก ความใส่ใจ เราจึงอยากแน่ใจว่าอนาคตของลูกโสสะนั้นเป็นอนาคตที่เขาจะมีความสุขจริงๆ และส่วนสำคัญที่กำหนดอนาคตของลูกโสสะนั้นคือการศึกษา เราจึงต้องมั่นใจว่าลูกโสสะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมแล้วจริงๆ

 


 

  • ด้านบน
  • พิมพ์