ครอบครัวโสสะร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ


เมื่อช่วงปลายปี 2558 เด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมแรงร่วมใจในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำคลองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

ซึ่งฝายชะลอน้ำจะช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ซึ่งลดการพังทลายของตลิ่ง และช่วยกักเก็บน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์แก่พันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด
 

Build Check Dam


Last year, 2015, children and staff at SOS Children's Village Hatyai Songkla, also with staff from Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation work together to build check dam in area of Klong Na Thawi Watershed Management Unit, Songkla.

Check dams are a highly effective practice to reduce flow velocities in canals and waterways, also maintaining the forest's abundance.
  • ด้านบน
  • พิมพ์