รอยยิ้มที่สดใสในวันนี้

story-1.jpg
ลูกโสสะทุกคนต่างมีภูมิหลัง และคราบน้ำตา แต่นับจากวินาทีที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวโสสะแล้วนั้น คราบน้ำตาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข และแววตาที่สดใส ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กนั้นมีความสุขมากแค่ไหน
 
ความสุขเป็นอารมณ์ที่สามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดกันได้ หากเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ก็พลอยที่จะรู้สึกเช่นนั้นไปด้วย
 
การได้เติบโตด้วยวัยเด็กที่เปี่ยยมสุขทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์และเข้ากับสังคมได้ง่าย ที่หมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก ความใส่ใจ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
 
A bright smile.
SOS children all have backgrounds and tears, but from the moment they arrived in the SOS family then. Tears were transformed into a smile bursting with joy. And bright eyes these reflect that the child is happy very much. Happiness is an emotion that can connect and communicate with each other. If a child is in an environment with a smile, a laugh, but it would be like that too. To grow up with a happy childhood make children have emotional intelligence and socially easy, at five SOS Children's Villages around the country, raising their children with love and care so they can grow into good adults in the future.
  • ด้านบน
  • พิมพ์