ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

 • เยาวชนโสสะ

  เยาวชนได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นตามพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม บนพื้นฐานของทักษะ ความสนใจ และความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน อ่านต่อ
 • ดูแลฟันสวย เพื่อยิ้มสดใส

  คุณหมอฟันและเจ้าหน้าที่ใจดีจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ให้การสนับสนุนการตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับน้องๆ โดยนำทีมมาให้การดูแลถึงหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย อ่านต่อ
 • กฎหมายน่ารู้

  เจ้าหน้าที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย จัดอบรมกฎหมายน่ารู้สำหรับเด็กให้แก่น้องๆ หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย อ่านต่อ
 • อนุรักษ์สืบสานศิลปะไทย

  การแกะสลักผักและผลไม้เป็นหนึ่งในศิลปะดั้งเดิมของไทย ช่วยฝึกสร้างสมาธิ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป อ่านต่อ
 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

  ครอบครัวโสสะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมส่งมอบความสุขและความปราถนาดีแด่ทุกท่านให้ความเมตตาแก่ลูกโสสะเสมอมา อ่านต่อ
 • ขนำหลังน้อย สู่ขนมไทยและผักสวนครัวรั้วกินได้

  น้องๆ เยาวชนชายจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ช่วยกันสร้างขนำ (กระท่อม) และยังใช้เป็นพื้นที่ทำขนมไทยและปลูกพืชผักสวนครัวอีกด้วย อ่านต่อ
 • เพราะการศึกษาคือสิ่งสำคัญ

  เด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ นอกจากจะได้รับการดูแลและความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะแล้ว เด็กๆ ยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ อ่านต่อ
 • ลอย...ลอยกระทง

  ที่หมู่บ้านเด็กโสสะของเรา คุณแม่โสสะและน้องๆ จะอธิษฐานขอพรและลอยกระทงร่วมกัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย อ่านต่อ
 • บายศรีสู่ขวัญ

  เมื่อลูกๆ เยาวชนชายโสสะถึงเวลาที่จะต้องไปรับใช้ราชการทหารเกณฑ์ ครอบครัวโสสะทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ อ่านต่อ
 • ตรวจสุขภาพคุณแม่โสสะ

  เพราะแม่โสสะ คือผู้ที่เสียสละอุทิศตนในการเลี้ยงดูเด็กๆ หากคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงย่อมมีพลังกายและพลังใจที่จะเลี้ยงดูลูกๆ ทุกคนได้อย่างเต็มที่ อ่านต่อ
 • ด้านบน
 • พิมพ์