ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

 • สองวัฒนธรรม ผสานธรรมชาติ

  น้องๆ เยาวชนหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา ร่วมกิจกรรมจาก Dalaa International Volunteers Thailand อ่านต่อ
 • ห้องเรียนพิเศษ

  ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์น้องๆ ในครอบครัวโสสะจะได้เรียนพิเศษเสริมในวิชาต่าง และพี่โตก็จะช่วยทบทวนบทเรียนให้น้องๆ อยู่เสมอ อ่านต่อ
 • ส้มตำดีลีลาเด็ด

  น้องๆ และคุณแม่โสสะร่วมการแข่งขันส้มตำดีลีลาเด็ด กิจกรรมเล็กๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่โสสะและลูกๆ ในครอบครัวโสสะทั้ง 14 บ้านที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย อ่านต่อ
 • ห้องเรียนชีวิต

  คุณแม่โสสะจะคอยสอนลูกๆ ให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานบ้าน ช่วยทำอาหาร เพื่อให้น้องๆ สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้เมื่อพวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ อ่านต่อ
 • รับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา

  ในครอบครัวโสสะของเรา คุณแม่โสสะจะเป็นผู้ทำอาหารให้กับลูกๆ ทุกคน โดยมีน้องๆ ช่วยกันเป็นลูกมือ สอนให้เด็กๆ รู้จักการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง อ่านต่อ
 • เรียนรู้นอกห้องเรียน

  น้องๆ จากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ได้รับโอกาสดีๆ ไปเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน ฝึกปั้นดินเผาเป็นรูปร่างต่างๆ การทำน้ำตาลมะพร้าว และเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านท้องถิ่นไทย อ่านต่อ
 • ลูกโสสะพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

  น้องๆ เยาวชนโสสะหาดใหญ่ สะท้อนแนวคิดถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อ่านต่อ
 • ชีวิต...ใกล้ชิดธรรมชาติ

  น้องๆ เยาวชนชายโสสะหนองคาย ได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ หรือศูนย์น้ำเพียงดิน จ.หนองบัวลำภู อ่านต่อ
 • ปลอดภัยไว้ก่อน

  คุณแม่และน้องๆ ครอบครัวโสสะภูเก็ตและหาดใหญ่ สงขลา ได้เข้ารับการอบรมป้องกันอุทกภัยและอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือป้องกันตนเองและพี่น้องให้ปลอดภัย อ่านต่อ
 • ภาษาอังกฤษแสนสนุก

  ขอขอบคุณอาสามัครชาวต่างชาติใจดีที่จัดกิจกรรม English Camp ให้กับน้องๆ หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา ฝึกให้เด็กๆ เตรียมพร้อมรับ AEC ที่กำลังจะมาถึง อ่านต่อ
 • ด้านบน
 • พิมพ์