ชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

 • ผลไม้ข้างรั้ว

  ภายในหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา ได้มีการปลูกส้มโอไว้รับประทานกันเองภายในหมู่บ้าน ซึ่งส้มโอเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวาน หรือหวานอมเปรี้ยว เด็กๆ จะชอบรับประทานมาก อ่านต่อ
 • เติบโตในวัฒธรรมท้องถิ่น

  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของความเป็นไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา เพื่อมอบไว้ให้ลูกหลานคนไทย ดังนั้นลูกๆ โสสะที่อยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ, สงขลา, หนองคาย, เชียงรายและภูเก็ต อ่านต่อ
 • การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ

  หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีการฝึกสอนอาชีพต่างๆ ให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้าน  ซึ่งการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อาชีพ อ่านต่อ
 • กิจกรรมหนึ่งวันกับลูกโสสะ

  หนึ่งวันของลูกโสสะ ไม่ได้แตกต่างจากหนึ่งวันหยุดธรรมดาของครอบครัวทั่วไปเลยใช่ไหมค่ะ บรรยากาศของครอบครัวก็เต็ม เปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น จากสายสัมพันธ์ของพี่น้องที่ดูแลกันและกันเป็นอย่างดี อ่านต่อ
 • ส่งเสริมพัฒนาการลูกโสสะ

  กิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก และเด็กในแต่ละช่วงวัยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน อ่านต่อ
 • อาชีพแม่

  การจะมาเป็นคุณแม่โสสะได้นั้น ต้องผ่านการฝึกทดลองเป็นเจ้าหน้าที่แม่น้าก่อน 2 ปี ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กทางด้านต่างๆ อาทิ โภชนาการ การดูแลเด็กอ่อน กาปฐมพยาบาล จิตวิทยาเด็กฯ และเมื่อผ่านการฝึกทดลองงานแล้วคุณแม่โสสะต้องอยู่กับลูกๆ ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านต่อ
 • เส้นทางสู่อนาคตที่สดใส

  ทุกวันหลังเลิกเรียนหนูและพี่น้องจะนั่งทำการบ้านและทบทวนบทเรียนที่เรียนมาด้วยกัน อ่านต่อ
 • “การศึกษา” สิ่งสำคัญต่อลูกโสสะ

  นอกจากการมอบครอบครัวให้กับลูกๆ โสสะแล้ว สิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กๆ อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ “การศึกษา” เพราะการศึกษาส่งผลให้เด็กๆ ได้เกิดความรู้ ความสามารถ อ่านต่อ
 • บ้านของผมน่าอยู่

  ช่วงเช้าในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผมและเพื่อนๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตจะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณบ้านและโดยรอบหมู่บ้าน รวมถึงดูแลต้นไม้ อ่านต่อ
 • ความสุขที่ได้รับ

  รอยยิ้มแห่งความสุขนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากจิตเมตตาของทุกท่านที่ร่วมบริจาคเข้ามาเพื่อช่วยดูแลเด็กๆ อ่านต่อ
 • ด้านบน
 • พิมพ์