ต้นธารแห่งการเสียสละ เกิดขึ้นได้จากหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก

                                  
                                      พยาบาลแอ๊ะในวัย 24 ปี กับคุณสุพัตรา แม่โสสะผู้ให้การเลี้ยงดู


แอ๊ะในวัยเด็ก

      อริสา รักไทย  หรือ  แอ๊ะ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จ.สงขลา ปัจจุบันแอ๊ะอายุ 25 ปี ทำงานพยาบาล ที่โรงพยาบาลทักษิณ จ.สุราษฎร์ธานี 

      วันที่ความฝันเป็นจริง เมื่อแอ๊ะเรียนจบ เริ่มต้นทำงาน และดูแลพึ่งพาตัวเอง ด้วยต้นทุนชีวิต โอกาส ความรักความเอาใจใส่ และการศึกษาจากบ้านโสสะ ซึ่งลูกโสสะทุกคนตระหนักดีอยู่ในใจว่า วันหนึ่งเขาต้องออกไปดูแลตัวเอง หากเขาโตขึ้นและมีความรับผิดชอบมากพอ เพื่อพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ในบ้าน จะได้มอบโอกาสที่สองในชีวิตให้กับน้องคนต่อไปที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว น้องที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร รู้แต่ว่าน้องต้องการความช่วยเหลือไม่ต่างจากพวกเขา โดยเฉพาะอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่ และสานสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักของพี่น้องในบ้านจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีสิ้นสุด ทุกวันนี้ หลังออกเวรแล้ว แอ๊ะยังโทรหามะเป็นประจำเพื่อถามสารทุกข์สุกดิบ เพราะนี่คือครอบครัวของแอ๊ะ และทุกอย่างที่แอ๊ะมี “ที่นี่ให้ชีวิตใหม่กับแอ๊ะ ชีวิตที่มีแม่ มีพี่น้อง มีครอบครัวที่จะเป็นของแอ๊ะตลอดไป” 

      ‘มะ’ เป็นคำเรียกแม่ในศาสนาอิสลามที่แอ๊ะหมายถึง คือคุณแม่สุพัตรา ชาวมุสลิมซึ่งอุทิศตัวมาเป็นคุณแม่โสสะโดยไม่ได้มีเงื่อนไขของศาสนาหรือวัฒนธรรม ในครอบครัวบ้าน 1 จึงเต็มเปี่ยมด้วยความรักความอบอุ่น และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าลูกของแม่สุพัตราจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมก็ตาม “แอ๊ะไม่เคยคิดว่าการมีแม่โสสะเป็นคนมุสลิมจะทำให้เกิดความแตกต่างหรือแปลกแยกเลยนะคะ ดีเสียอีกที่เราได้เรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรม เพราะเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในเรื่องนี้อยู่แล้ว อีกทั้งมะเองก็ทำให้แอ๊ะรู้สึกว่าตัวเองเติบโตมาอย่างไม่ได้ขาดอะไร”

      จากการฟูมฟักในครอบครัวโสสะ ด้วย "ความรัก" ที่ไร้พรมแดนและขอบเขตของศาสนา เป็นต้นธารสำคัญที่ปลูกฝังสำนึกแห่งความเสียสละ สร้างสรรค์นางพยาบาลสาวลูกโสสะใจอารีย์ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งหลักฐานความสำเร็จของโสสะ ที่เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมทั้งกายและใจอย่างแท้จริง
 

แอ๊ะในวันแห่งความสำเร็จกับครอบครัวโสสะ (2555)

  • ด้านบน
  • พิมพ์