หมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย

หมู่บ้านเด็กโสสะ  “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย

ตั้งอยู่ที่ 185  ม.3  ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000   สามารถรองรับเด็กได้  120 คน 
ดูแผนที่ Google Map
 

 

หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 3 สร้างขึ้นบนที่ดิน  8  ไร่เศษ  เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล  และเฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในอภิลักขิตสมัยที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  5  รอบ  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่ออันเป็นมงคลแก่หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคายนี้ว่า  “เฉลิมนารินทร์”

หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านพักแม่และเด็ก  11  หลัง  อาคารศูนย์รวม  อาคารอนุบาลบ้านพักเจ้าหน้าที่  และอาคารประกอบอื่นๆ  หมู่บ้านได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2537  โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ องคมนตรี  หม่อมหลวงจิรายุ  นพวงศ์  เป็นผู้แทนพระองค์  ประกอบพิธีเปิด


 

เยาวชายโสสะหนองคาย

บ้านเยาวชนชายโสสะหนองคาย


ตั้งอยู่ที่  304  ม.6  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 สามารถรองรับเด็กได้  20 คน 

บ้านเยาวชนชายโสสะหนองคายดำเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ.2539   ประกอบด้วยบ้านพัก สำหรับเด็กชาย 2 หลัง ให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย เพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งบ้านเยาวชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กฯ และเด็กสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้อย่างสม่ำเสมอ

  • ด้านบน
  • พิมพ์