โครงการหมู่บ้านเด็กโสสะในประเทศไทย

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขยายการดำเนินงานจนปัจจุบันมีเด็กโสสะที่เติบโตและออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ในสังคมกว่า 500 คน และมีเด็กในการเลี้ยงดูประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งให้การเลี้ยงดูเด็กที่ครั้วหนึ่วเคยขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ให้ได้เติบโตขึ้นในครอบครัวอันอบอุ่นอีกครั้ง


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานใหญ่ 

18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-380-1177แฟ็กซ์ 02-755-5576
อีเมล info@sos-thailand.org

ดูแผนที่ Google Map

 

หมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งในประเทศไทย

  • ด้านบน
  • พิมพ์