สื่อมวลชน / Media Contact

ติดต่อสื่อ

คุณกมลภัทร ริกากรณ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร
สำนักงานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-380-1177  (ต่อ 114 / 115)
แฟ็กซ์ 02-755-5576
อีเมล: info@sos-thailand.org

 

Media Contact

Miss Kamonpat Rikakorn
Head of PR & Communications
 
Fund Development & Communications
SOS Children’s Villages Thailand
18 Moo3 Soi Boonsiri Sukhumvit Road Samutprakarn Thailand
Tel: +66 2 3801177  (Ext. 114 / 115)
Fax: + 66 2 755 5576
  • ด้านบน
  • พิมพ์