"แม่" หนังสั้นเรื่องแรกของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

3 นาทีที่กินใจ... ถ่ายทอดเรื่องราวความเสียสละของ “แม่โสสะ” ผู้หญิงที่มอบความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กๆ ในครอบครัวโสสะ ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตรให้ได้เติบโตในบ้านที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักอีกครั้ง
 
"ร่วมบริจาค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้.... เพราะเราเชื่อว่าการมอบครอบครัวทดแทน คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา"
 
กำกับภาพยนตร์ - บรรจง ปิสัญธนะกูล
บทภาพยนตร์ - บรรจง ปิสัญธนะกูล, ศุภฤกษ์ นิงสานนท์
โปรดักชั่น - หับ โห้ หิ้น บางกอก
(ปี 2557)

*คุณสามารถ กดติดตาม (Subscribe) YouTube Channel "มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ"  เพื่อชมคลิปวิดีโอต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่ --> www.youtube.com/user/sosthailand1
 

"Motherhood", the first short film of SOS Children's Villages Thailand

 
SOS mother who gives the child a home in her heart. She accepts each child unconditionally and cares them with love and warm. Children who have ever lost their parental care to become a part of SOS family once again. 
 
"Please support us to support the children... We believe that giving them SOS family is the best thing for them"
 
Film Director - Banjong Pisanthanakun
Screenplay - Bangjong Pisanthanakun, Supalerk Ningsanod
Production House - Hub Ho Hin Bangkok
(2014)

*Please press subscribe "SOS Children's Villages Thailand" on YouTube Channel for following our activities as this link --> www.youtube.com/user/sosthailand1
 
  • ด้านบน
  • พิมพ์