หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International)

หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอสสากล (SOS Children's Villages International) ก่อตั้งโดยดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย เมื่อปี ค.ศ. 1949 (พ.ศ.2492) โดยมีหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส อิมส์ (SOS Children's Village Imst) ประเทศออสเตรีย เป็นหมู่บ้าน

 
ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (ปี) ผู้ก่อตั้งองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  

 


ศ.ดร.เจริญและท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อไปเยี่ยมและดูงานที่หมู่บ้านเด็ก SOS แห่งแรกของโลก ณ เมือง Imst ประเทศออสเตรีย เป็นครั้งแรกและประทับใจการดำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก SOS จึงนำมาใช้ในประเทศไทย

ปัจจุบันมีมิสเตอร์เฮลมุท กูติน (Mr. Helmut Kutin) เป็นประธานองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) และมีสมาชิกอยู่ 132 ประเทศทั่วโลก

 
มิสเตอร์เฮลมุท กูติน ประธานองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล คนปัจจุบัน กับเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์