รายงานประจำปี

Annual Report

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่าน ช่วยให้เด็กๆ ได้เติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม
ซึ่งส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งสู่วัยผู้ใหญ่ที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

Your generous continued support help these children grow up,
become independent, responsible and contributing members of society.

รายงานประจำปี 2557
(Annual Report 2014)


 


รายงานประจำปี 2556
(Annual Report 2013)

 


รายงานประจำปี 2555
(Annual Report 2012)

 


  • ด้านบน
  • พิมพ์