รายงานประจำปี

Annual Report

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่าน ช่วยให้เด็กๆ ได้เติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม
ซึ่งส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งสู่วัยผู้ใหญ่ที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

Your generous continued support help these children grow up,
become independent, responsible and contributing members of society.

 
1526608550971.jpgายงานประจำปี 2560
(Annual Report 2017)
 
1-(1).jpg
รายงานประจำปี 2559
(Annual Report 2016)


รายงานประจำปี 2557
(Annual Report 2014)


 


รายงานประจำปี 2556
(Annual Report 2013)

 


รายงานประจำปี 2555
(Annual Report 2012)

 

 
  • ด้านบน
  • พิมพ์