มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • ที่มาของเรา

  ที่มาของเรา

  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากลทั่วโลก อ่านต่อ
 • จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา

  จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา

  เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ อ่านต่อ
 • หลักการดำเนินงาน

  หลักการดำเนินงาน

  เราช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นและเป็นหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง อ่านต่อ
 • ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

  ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

  ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขประจำตัวมูลนิธิ : 0994000177682 อ่านต่อ
 • รายงานประจำปี (Annual Report)

  รายงานประจำปี (Annual Report) อ่านต่อ
 • "แม่" หนังสั้นเรื่องแรกของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

  เรื่องราวความเสียสละของ “แม่โสสะ” ผู้หญิงที่มอบความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กๆ ในครอบครัวโสสะ ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตรให้ได้เติบโตในบ้านที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักอีกครั้ง อ่านต่อ
 • เงินบริจาคหายไปไหน

  อ่านต่อ
 • หัว+ใจของคนเป็นแม่

  เพราะแม่ต้องใช้ ทั้ง หัว+ใจ ดูแลลูก ร่วมบริจาคเพียงวันละ 20 บาท ให้เด็กกำพร้าได้เติบโตขึ้นด้วยความรักจากครอบครัวทดแทน อ่านต่อ
 • วันแม่ปีนี้หนูไม่มีแม่ให้กอด

  ร่วมบริจาควันละ 20 บาท เพื่อให้เด็กได้มี "แม่" อีกครั้ง อ่านต่อ
 • ชีวิตของเด็กกำพร้าจะเปลี่ยนไป ...

  ... เมื่อได้กลับมามีแม่ มีครอบครัวอีกครั้ง อ่านต่อ
 • ด้านบน
 • พิมพ์