ร่วมบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

SOS Bank Accounts Informations


 

เลขที่บัญชีมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ SOS Bank Accounts Infos

 

ธ. กสิกรไทย K Bank

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอโศกมนตรี บัญชีอออมทรัพย์เลขที่ 925-0-07222-1
Bangkok Bank, Asoke montri Road branch Saving Account No. 925-0-07222-1


 

ธ. กสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่4) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 718-2-68911-9
Kasikorn Thai Bank, Ratchadapisek Rd branch Saving Account No. 718-2-68911-9


 

ธ. ไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 001-5-48281-5
Siam Commercial Bank, Chidlom branch Saving Account No. 001-5-48281-5

 

การบริจาคจะเสร็จสมบูรณ์ หากท่านผู้บริจาคแฟ็กซ์ / ถ่ายรูป / แสกนสำเนาหลักฐานการโอนเงินบริจาคมายังมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ผ่านทางหมายเลขแฟ็กซ์ 02-7555576 หรืออีเมล info@sos-thailand.org

Please fax or email this form with your transferslip to: Fax No. 02-7555576 or email: info@sos-thailand.org
 

  • ด้านบน
  • พิมพ์